Kryobehandling är en behandling där man använder en fryspenna med flytande kväve för att frysa bort vårtor och godartade hudförändringar.

Fryspennan appliceras på vårtan/hudförändringen genom en spets med extremt hög noggrannhet och tar 5-15 sekunder beroende på hur stor vårtan/hudförändringen är.

Ibland måste behandlingen upprepas 2-3 gånger innan vårtan ”dör”, gäller speciellt större vårtor.