Hudförändringar som födelsemärken och leverfläckor är relativt vanligt. Är du orolig för en hudförändring som ändrat sig, är nytillkommen eller önskar att ta bort, är du välkommen att boka tid för bedömning och eventuell operation.

Vi bedömer hudförändringen med dermatoskop och väljer så hur man kan ta bort hudförändringen.

Vid misstanke om en hudförändring är elakartad, opereras denna alltid bort med kirurgi och skickas till mikroskopisk analys. Visar det sig då att förändringen är ett malignt melanom av en typ där man måste göra en utvidgad operation skickar vi remiss till sjukhus för fortsatt behandling.