Har du gjort en fillerbehandling som du inte är nöjd med? Vi kan hjälpa Dig.

Hyalase används för att behandla klumpar, asymmetri mm efter misslyckad fillerbehandling. Preparatet injiceras i huden med hjälp av en tunn nål, vilket kan ge en mindre blödning vid injektionsstället. Även övergående blåmärken och svullnad kan uppstå.
De estetiska effekterna av Hyalase ses 48 timmar upp till två veckor efter behandling. Viss effekt kan ofta ses omedelbart i samband behandling. De första dagarna kan viss svullnad förekomma.

 

Eftervård

Första dygnet efter behandling bör träning, bastu, alkohol samt massage/peeling över de behandlade områdena undvikas. Smink bör undvikas närmaste 12 timmarna. Uppföljning bokas in två veckor efter behandling för att utvärdera effekt och eventuellt göra en kompletterande behandling vid behov.

 

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är blåmärken samt mindre svullnad i det behandlade området vilka är övergående. Allergiska reaktioner kan förekomma. Även infektion är en eventuell biverkning vilken kan ge rodnad, smärta, värmeökning samt feber. Eftersom kroppen har en egen hyaluronsyra-produktion finns en risk att Hyalase bryter ner även en del av den naturligt förekommande hyaluronsyran vilket kan resultera i minskad volym och elasticitet. Detta återbildas med tiden.

Behandling är inte att rekommendera om du har en pågående infektion, är gravid eller ammar.