LIPOM (Fettknöl)

Fettknöl eller Lipom är vanliga godartade tumörer innehållande normal fettväv. Ofta har man flera. Vid viktökning växer ofta lipomen i storlek. Den omges av en tunn kapsel vilket gör att den känns tydligt under huden som en mjuk, elastisk konsistens vid tryck.

Ibland kan de vara smärtsamma. När och om lipomet vållar besvär i form av smärta, eller då diagnosen är osäker, tas lipomet bort kirurgiskt. Knölen opereras bort i lokalbedövning.

 

ATHEROM (Talgkörtel)

Atherom är en ofarlig cysta som innehåller talg. Den uppstår när utförselgången från körteln blivit tilltäppt. De kan uppträda var som helst på kroppen men är vanligast i hårbevuxet område, som i hårbotten.

Knölen känns som en rundad resistens som sitter förankrad i huden men går att röra på mot underlaget. Känns elastisk till sin konsistens.

Behandlingen av atherom är kirurgisk. Operationen är motiverad när och om man upplever subjektiva besvär, eller efter upprepade infektioner.

Det är meningslöst att operera ett atherom som nyss tömt sig spontant eller nyligen skurits upp (vid infektion). Vid behov skär man upp det infekterade atheromet som töms på var och talg men man försöker inte att ta bort hela cystan eftersom detta kan medföra att infektionen sprids. Incisionen hålls öppen med hjälp av ett dränage under något dygn.

 

SKINTAGS (Fibrom)

Hos medelålders/äldre individer uppträder dessa mjuka hudfärgade eller svagt brunfärgade hudflikar ofta i stora mängder. De är speciellt vanliga på halsen och i armhålorna. De sitter oftast på en väldefinierad, smal stjälk.

Åkomman är helt ofarlig och uteslutande av kosmetisk betydelse. Hudflikarna kan enkelt klippas bort i lokalbedövning. Såret behöver inte sys.

 

NAGELTRÅNG

Nageltrång orsakas av många samverkande faktorer. Tryck från skor och vassa nagelkanter kan skada huden, och det uppstår svullnad och infektion i huden kring nageln. Vid större besvär och ingen lindring över lång tid kan operation vara lösningen. Operationen utförs i lokalbedövning.